Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie


Dyrektor, Grono Pedagogiczne ZCKZiU w Szczecinie
mają zaszczyt zaprosić słuchaczy, absolwentów, przyjaciół szkoły
na Jubileuszowe spotkanie 70-lecie za nami - z przeszłości w przyszłość,
które odbędzie się w dniu 24 maja 2023 r. o godz.12.00 w Audytorium ZUT
im. prof. Stanisława Skoczowskiego ul. 26 kwietnia 10 w Szczecinie.

Asystent Osoby Niepełnosprawnej

Czas trwania nauki: 1 rok (2 semestry)

Opiekun Medyczny

Czas trwania nauki: 1,5 roku (3 semestry)

Opiekun w Domu Pomocy Społecznej

Czas trwania nauki: 2 lata ( 4 semestry)

Opiekunka Dziecięca

Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry)

Opiekun Osoby Starszej

Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry)

Opiekunka Środowiskowa

Czas trwania nauki: 1 rok ( 2 semestry)

Technik Dentystyczny

Czas trwania nauki: 2,5 roku (5 semestrów)

Technik Elektroradiolog

Czas trwania nauki: 2,5 roku (5 semestrów)

Technik Farmaceutyczny

Czas trwania nauki: 2,5 lata (5 semestrów)

Technik Masażysta

Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry)

Technik Sterylizacji Medycznej

Czas trwania nauki: 1 rok (2 semestry)

Technik Usług Kosmetycznych

Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry)

Terapeuta Zajęciowy

Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry)

Podolog

Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry)