Internat

Internat Zachodniopomorskiego  Centrum  Kształcenia   Zawodowego    i   Ustawicznego   w   Szczecinie.

Informacja dotycząca rekrutacji do internatu ZCKZiU w Szczecinie

Uczniowie deklarujący chęć kontynuacji zamieszkania w internacie w przyszłym roku szkolnym wypełniają deklarację (załącznik nr 5).

Deklarację ucznia szkoły średniej wypełnia rodzic/opiekun prawny. 

Uczeń ZCKZiU w Szczecinie wypełnia deklarację osobiście.

Nowi uczniowie składają wniosek.

Uczniowie ZCKZiU w Szczecinie wypełniają wniosek osobiście (załącznik nr 2).

Wniosek ucznia szkoły średniej wypełnia rodzic/opiekun prawny (załącznik nr 2a)

----

Od 1 stycznia 2023 r. opłaty za posiłki w internacie wynoszą:

Dzienna stawka wynosi - 18,00 zł. 

   Śniadanie - 5,00 zł 

   Obiad - 8,00 zł 

   Kolacja - 5,00 zł

Opłata za internat - 150,00 zł / 1 miesiąc

Opłata za posiłki:

   378,00 zł - styczeń 2023 r.

   180,00 zł - luty 2023 r.

UWAGA!
Zmianie uległ numer rachunku bankowego, na który należy dokonywać opłaty.  Aktualny numer konta bankowego to:

05 1090 2268 0000 0001 4814 6340

 


Przypominamy, że opłat należy dokonywać do 10 dnia każdego miesiąca. 

Informacje dotyczące ewentualnej nadpłaty można uzyskać u kierownika internatu.

Informacje odnośnie zakwaterowania:

Kliknij >>> Najważniejsze informacje dla uczniów/rodziców/prawnych opiekunów - warunki zakwaterowania w internacie oraz korzystanie ze stołówki ZCKZiU w Szczecinie ul. Broniewskiego 8


Adres:

71-461 Szczecin, ul. Broniewskiego 8 (usytuowany  w  bezpośrednim  sąsiedztwie  szkoły)   

Kontakt:  tel. 91 45 41 825

Internat oferuje:

 • pokoje  2 , 3  i  4  osobowe  o wysokim  standardzie,
 • śniadania  i  obiady  za  ok. 10 zł  dziennie,  
 • pralnię z suszarnią, 
 • aulę, 
 • aneksy  kuchenne, wyposażone  w  niezbędny  sprzęt  AGD, (na  każdym  piętrze  internatu)  
 • zaplecze  rekreacyjno – sportowe: boisko wielofunkcyjne, siłownię, „pod chmurką”  i  salę  do ćwiczeń

Dojazd do Internatu: 

Internat usytuowany jest w dogodnej odległości od Centrum Szczecina                                          

 • dojazd  z  dworca   PKP  i  PKS  tramwajem  nr  3,
 • dojazd  z  Bramy Portowej  tramwajem  nr  10, 

Obie linie tramwajowe mają  przystanek przy ul. Wszystkich  Świętych  gdzie należy wysiąść i udać się do Internatu ulicą  Broniewskiego. (ok 3 minut)

Regulamin rekrutacji uczniów do internatu: 

 • złożenie deklaracji o przyjęcie do internatu w terminie 7 dni przed rozpoczęciem rekrutacji do internatu na dany rok szkolny – dotyczy mieszkańców, którzy mieszkali   w  internacie w roku poprzednim, (druk do pobrania na stronie szkoły),
 • złożenie wniosku – dotyczy uczniów ubiegających się o miejsce w internacie  po raz pierwszy, w terminie podanym w regulaminie rekrutacji  publicznej szkoły policealnej na dany rok szkolny (BIP ZCKZiU.pl) w sekretariacie szkoły lub u kierownika internatu,
 • dokonanie wpłaty za zakwaterowanie, wyżywienie oraz kaucji, 

Wpłaty należy dokonać  w kasie szkoły w dniu zakwaterowania lub na konto: 


PKO BP SA 98 1020 4795 0000 9802 0284 9560

(dowód wpłaty do wglądu w dniu przyjęcia)

O miejsce w internacie mogą ubiegać się pełnoletni uczniowie szkół średnich zamieszkali poza Szczecinem.

Druki do pobrania

 1. Wniosek o przyjęcie do internatu - słuchacza ZCKZiU
 2. Wniosek o przyjęcie do internatu - ucznia szkoły średniej
 3. Deklaracja - dotyczy słuchaczy ZCKZiU, którzy mieszkali w internacie w roku poprzednim
 4. Deklaracja - dotyczy uczniów szkół średnich, którzy mieszkali w internacie w roku poprzednim
 5. Regulamin Internatu

Standardy Ochrony Małoletnich