Kontakt

Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie

Sekretariat przy ul. Broniewskiego 9, 71-460 Szczecin

Telefon: 91 454 17 61, Fax: 091 454-18-05,  sekretariat@zckziu.pl

Kierownik Praktycznej Nauki Zawodu  - telefon: 91 439 57 03

Kierownik Internatu - telefon: 91 454 18 25

Zapraszamy do odwiedzin, kontaktu telefonicznego bądź drogą mailową.

Udzielimy odpowiedzi na wszelkie pytania i postaramy się sprawnie wyjaśnić ewentualne wątpliwości.