Technik Dentystyczny

Czas trwania nauki

2,5 roku (5 semestrów) 

Informacje o zawodzie

Technik dentystyczny wykonuje prace na zlecenie lekarza stomatologa. Do wykonywanych prac zalicza się:

  • protezy ruchome (aparaty ortodontyczne, protezy całkowite i częściowe akrylowe i protezy szkieletowe na bazie metalu)
  • protezy stałe (mosty i korony metalowe, kompozytowe i porcelanowe)
  • projektowanie prac protetycznych w technice cyfrowej w systemie CAD-CAM
  • implantoprotetykę epitezy (rekonstrukcje części twarzoczaszki)

Miejsca pracy

Pracownie i laboratoria techniki dentystycznej. Sale kliniczne w stomatologii urazowej.

Pracownia protetyczna  ZCKZiU została wyposażona w skaner laboratoryjny E1 firmy 3 Shape wraz z pełnym oprogramowaniem do części CAD. Umożliwia on naszym słuchaczom wejście w świat najnowocześniejszej cyfrowej protetyki. 

Druki do pobrania

  1. wniosek o przyjęcie do internatu - słuchacza ZCKZiU
  2. podstawowe informacje o słuchaczu i wymaganych dokumentach
  3. wniosek o przyjęcie do szkoły.docx