O Szkole

Nazwa Szkoły w kartach jej historii zmieniała się wiele razy. Adres pozostawał ten sam. Obecnie to: Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie.

Trwała jest również pozycja szkoły w kształceniu istotnych zawodów na rynek usług medycznych i społecznych.

Obecnie kształcenie odbywa się w nastepujących zawodach:

 1. Asystent osoby niepełnosprawnej
 2. Opiekun medyczny
 3. Opiekun w domu pomocy społecznej
 4. Opiekunka dziecięca
 5. Opiekun osoby starszej
 6. Opiekunka środowiskowa
 7. Technik dentystyczny
 8. Technik elektroradiolog
 9. Technik farmaceutyczny
 10. Technik masażysta
 11. Technik sterylizacji medycznej
 12. Technik usług kosmetycznych
 13. Terapeuta zajęciowy

oraz na kurs kwalifikacyjny

 1. Opiekun medyczny

Społeczność Szkoły stanowią ludzie z ambicjami i pasją. Celem ich pracy jest kształcenie najwyższej jakości specjalistów w dziedzinach medycznych i społecznych. Realizują ten cel korzystając z nabytej wiedzy, doświadczenia jak i permanentnego inwestowania w swój rozwój zawodowy.

Warunki warsztatowe jakimi dysponuje szkoła, nowoczesne pracownie, pomoce dydaktyczne, organizacja nauczania wykorzystująca nowoczesne metody nauczania, zaplecze biblioteczne, wszystko to wpływa na wysoki poziom nauczania.

Rzetelność w nauczaniu przekłada się na wysokie umiejętności absolwentów.

Absolwenci szkoły znajdują pracę zarówno w krajach Unii Europejskiej jak i poza nią.

Na przestrzeni lat absolwenci szkoły byli (i nadal są) dyrektorami placówek służby zdrowia, wyróżniającymi się pracownikami medycznymi i społecznymi, nauczycielami czy też ludźmi prowadzącymi własne firmy świadczące usługi medyczne.

Kadra


Dyrektor
Iwona Mandryk

Wicedyrektor
Anna Opatowicz


Kierownik
PNZ
Bożena Kurowska

Kierownik Internatu
Dorota Tomaszewska

Kierownik administracyjno-gospodarczy
Elżbieta Bykowska

Główna Księgowa
Monika Trąbczyńska

Nowa strona internetowa obowiązuje od kwietnia 2019 r.

Archiwalna strona internetowa dostępna pod adresem archiwalna.zckziu.pl

Dostępność architektoniczna dla ZCKZiU w Szczecinie

Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie znajduje się przy ul. Broniewskiego 9, 71-460 Szczecin. Budynek 11 gdzie odbywa się nauka do zawodu Technik Dentystyczny oraz budynek internatu przystosowane są dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz o kulach.

Do budynku nr 11 prowadzi wejście główne od ul. Broniewskiego 9.

Następnie idąc wewnętrznym dziedzińcem wchodzimy po schodach przy których zamontowano balustrady. Pomiędzy biegami schodowymi jest podest ( spocznik).

Osoby na wózkach mogą się dostać do budynku objeżdżając naokoło ten budynek. Bezpośrednio do budynku prowadzi wejście po trzech stopniach oraz podjazd dla wózków. Przy obu podejściach zamontowane są balustrady.

Na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma wind umożliwiających przedostanie się na wyższe kondygnacje.

Na terenie szkoły w bezpośrednim sąsiedztwie budynku są miejsca parkingowe, lecz bez oznaczeń dla osób niepełnosprawnych.

Budynek internatu Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie znajduje się przy ul. Broniewskiego 8. Do budynku prowadzi wejście główne poprzedzone 7 stopniami schodów, przy których zamontowano balustrady.

Schody posiadają zainstalowaną windę dostosowaną do przemieszczania się osób niepełnosprawnych na wózkach.

W budynku nie ma wind umożliwiających dostanie się na wyższe kondygnacje.

Natomiast na dostępnym parterze znajduje się portiernia, pokój kierownika internatu, toaleta z łazienką przystosowana dla osób niepełnosprawnych, pokoje dla mieszkańców internatu oraz kuchnia i stołówka.

Na terenie internatu w bezpośrednim sąsiedztwie budynku są dwa miejsca parkingowe lecz bez oznaczeń dla osób niepełnosprawnych.

We wszystkich budynkach szkoły oraz internacie nie ma pętli indukcyjnej i oznaczeń w alfabecie Braille’a.

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Na życzenie osób niedowidzących możemy przygotować dokumenty powiększonym drukiem.