O Szkole

Nazwa Szkoły w kartach jej historii zmieniała się wiele razy. Adres pozostawał ten sam. Obecnie to: Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie.

Trwała jest również pozycja szkoły w kształceniu istotnych zawodów na rynek usług medycznych i społecznych.

Obecnie kształcenie odbywa się w nastepujących zawodach:

 1. Asystent osoby niepełnosprawnej
 2. Opiekun medyczny
 3. Opiekun w domu pomocy społecznej
 4. Opiekunka dziecięca
 5. Opiekun osoby starszej
 6. Opiekunka środowiskowa
 7. Technik dentystyczny
 8. Technik elektroradiolog
 9. Technik farmaceutyczny
 10. Technik masażysta
 11. Technik sterylizacji medycznej
 12. Technik usług kosmetycznych
 13. Terapeuta zajęciowy

oraz na kurs kwalifikacyjny

 1. Opiekun medyczny

Społeczność Szkoły stanowią ludzie z ambicjami i pasją. Celem ich pracy jest kształcenie najwyższej jakości specjalistów w dziedzinach medycznych i społecznych. Realizują ten cel korzystając z nabytej wiedzy, doświadczenia jak i permanentnego inwestowania w swój rozwój zawodowy.

Warunki warsztatowe jakimi dysponuje szkoła, nowoczesne pracownie, pomoce dydaktyczne, organizacja nauczania wykorzystująca nowoczesne metody nauczania, zaplecze biblioteczne, wszystko to wpływa na wysoki poziom nauczania.

Rzetelność w nauczaniu przekłada się na wysokie umiejętności absolwentów.

Absolwenci szkoły znajdują pracę zarówno w krajach Unii Europejskiej jak i poza nią.

Na przestrzeni lat absolwenci szkoły byli (i nadal są) dyrektorami placówek służby zdrowia, wyróżniającymi się pracownikami medycznymi i społecznymi, nauczycielami czy też ludźmi prowadzącymi własne firmy świadczące usługi medyczne.

Kadra

Dyrektor
Iwona Mandryk

Wicedyrektor
Anna Opatowicz

Kierownik PNZ
Bożena Kurowska

Kierownik Internatu
Dorota Tomaszewska

Kierownik administracyjno-gospodarczy
Elżbieta Bykowska

Główna Księgowa
Danuta Bykowska

Nowa strona internetowa obowiązuje od kwietnia 2019 r.

Archiwalna strona internetowa dostępna pod adresem archiwalna.zckziu.pl