Technik Elektroradiolog

Czas trwania nauki 

2,5 roku (5 semestrów) 

Informacje o zawodzie 

Technik elektroradiolog  wykonuje usługi medyczne w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii. Prowadzi dokumentację medyczną dotyczącą wykonywanych badań. Samodzielnie  przygotowuje stanowisko pracy oraz sprzęt i aparaturę medyczną do planowanych badań diagnostycznych lub zabiegów terapeutycznych. Prowadzi dokumentację badań diagnostycznych i zabiegów terapeutycznych.

Miejsca pracy

Pracownie: rentgenowska, ultrasonografii, tomografii komputerowej, diagnostyki izotopowej i tomografii rezonansu magnetycznego, elektrokardiografii, elektroencefalografii i audiometrii (badanie słuchu), radioterapii. Ma możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług  w stomatologii rentgenowskiej, audiometrii.