Uroczystość wręczenia indeksów

Sobota 26 listopada 2022- to w naszej szkole Uroczystość wręczenia indeksów Słuchaczom w zawodach Asystent osoby niepełnosprawnej i Opiekun medyczny.

W tym wyjątkowym dniu Pani Dyrektor mgr Anna Opatowicz oraz Pani mgr Bożena Kurowska Opiekun roku Opiekuna Medycznego i mgr Anna Frankowska Opiekun roku Asystenta Osoby Niepełnosprawnej miały zaszczyt wręczyć słuchaczom pierwszego roku upragnione indeksy.

Były życzenia, kwiaty i wspaniała atmosfera.