Polecamy projekt „Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin”

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do zapoznania się z projektem -

„Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin”

Projekt realizowany jest w okresie 01 stycznia 2020 – 31 marca 2023 przez Gminę Miasto Szczecin w partnerstwie z Fundacją „Pasja” z Łobza oraz Fundacją Pomocy Chorym na Zanik Mięśni. 

Realizatorami projektu ze strony Gminy Miasta Szczecin są: Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Szczecinie oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020 w ramach działania 7.6 – Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą https://zaopiekowani.szczecin.pl/

Do pobrania:

  1. szczegóły projektu

  2. ulotka strona 1

  3. ulotka strona 2