Komunikat Dyrektora ZCKZiU w Szczecinie

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczym w szkołach w dniach 12 - 25 marca 2020 roku proszę o bezpieczne opuszczenie budynków szkoły w dniu 11 marca 2020 roku do godziny 19:00.

W sytuacjach problemowych proszę o zgłoszenie się do Dyrektora szkoły.

- Iwona Mandryk, Dyrektor Szkoły