Immatrykulacja uczniów klas pierwszych rocznika 2020/2021

Miło nam poinformować,  że w październiku 2020r. odbędzie się  immatrykulacja - „wpisanie" uczniów klas pierwszych rocznika 2020/2021 w zaszczytne 68-letnie istnienie Szkoły .

Słuchacze  klas pierwszych dokonają obioru indeksów  z rąk Dyrektora Centrum oraz Wychowawców klas i dokonają ślubowania  w następujących dniach:

15 października o godz. 15:00 słuchacze kierunków dziennych  w zawodach technik farmaceutyczny,   technik elektroradiolog 

16 października o godz. 15:00 słuchacze kierunków stacjonarnych  w zawodach technik masażysta, 

technik usług kosmetycznych 

17 października o godz. 13:00 słuchacze kierunku zaocznego w zawodzie technik sterylizacji medycznej 

19 października o godz. 16:00 słuchacze kierunku stacjonarnego w zawodzie terapeuta zajęciowy

25 października o godz. 9:00 słuchacze kierunku zaocznego w zawodzie opiekun medyczny

Immatrykulacja to tradycja szkoły, kultywowana od lat, niech ten czas będzie dla wszystkich wyjątkowym, niech nauka w szkole da Wam satysfakcję i wymarzony zawód , niech ten czas wzbogaci Was o nowe przyjaźnie i doświadczenia.

Dyrektor  i Grono Pedagogiczne Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego  w Szczecinie