EGZAMINY potwierdzające kwalifikacje w zawodzie i zawodowe w roku szkolnym 2019/2020

Słuchaczko, słuchaczu ZCKZiU w Szczecinie 

Łatwych zadań,

połamania piór, optymizmu

i dużo wiary we własne siły!

I wszystko o czym śniłaś/łeś stanie się rzeczywistością!

Wspaniały wynik egzaminów zawodowych wynagrodzi długie godziny poświęcone na naukę.

Powodzenia! 

Dyrektor ZCKZiU w Szczecinie, Kadra kierownicza, nauczyciele, koleżanki i koledzy 

Do pobrania:

1. harmonogram egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodowych - załącznik 1

2. zasady przestrzegania bezpieczeństwa w części praktycznej z dokumentacją i części pisemnej -załącznik 2