Edukacja Zdalna

Do uczniów i słuchaczy 

Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie

W związku z przedłużającym się stanem zagrożenia epidemiologicznego i wynikającymi z zaistniałej sytuacji ograniczeniami życia społecznego, wciąż wszyscy nie mamy możliwości aby spotkać się osobiście na zajęciach w salach i w pracowniach.

Dlatego też aby umożliwić uczniom i słuchaczom kształcącym się w naszej placówce kontynuowanie realizacji programów nauczania w trwającym semestrze, rozpoczynamy wdrażanie na szeroką skalę kształcenia w formie Edukacji Zdalnej.

Do czasu zniesienia obowiązujących ograniczeń, zajęcia edukacyjne dla oddziałów i kursów  prowadzonych w Centrum będą się odbywały w formie „elektronicznej” z wykorzystaniem platformy elearningowej oraz formie webinariów
 i e-konferencji.

Prosimy wszystkich uczniów i słuchaczy o pilny kontakt emailowy z naszą placówką w celu odebrania indywidualnych danych dostępowych do swojego konta w Portalu Edukacji Zdalnej ZCKZiU w Szczecinie.

Adres skrzynki email: koordynator@e-zckziu.pl

Nauczyciele i uczniowie muszą w równym stopniu podjąć wszelkie starania aby wspólnie sprostać nieoczekiwanemu dla nas wszystkich wyzwaniu i pomimo piętrzących się przeszkód doprowadzić do pomyślnego zakończenia edukacji
w bieżącym roku szkolnym.

Tego właśnie życzę  naszym  uczniom i  słuchaczom oraz  nauczycielom i sobie samej.

mgr Iwona Mandryk

Dyrektor

Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia

Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie