Opiekun Medyczny

Czas trwania nauki

1,5 roku (3 semestry)

Informacje o zawodzie

Opiekun medyczny świadczy usługi w zakresie opieki nad osobą chorą i niesamodzielną, pomaga choremu w adaptacji do warunków życia w szpitalu oraz do  zmian związanych z przewlekłą chorobą lub starością.

Udziela wsparcia emocjonalnego, pomaga komunikować się z rodziną, zespołem opiekuńczym i terapeutycznym oraz innymi pacjentami.

Słuchacz,  na kierunku kształcenia Opiekun Medyczny, w ramach Praktycznej Nauki Zawodu, nabywa doświadczenia poprzez realizację praktyki zawodowej w Centrum Opiekuńczo - rehabilitacyjnym Słoneczna Przystań w Szczecinie przy ulicy Doktora  Judyma 10.

Miejsce pracy

Opiekun medyczny pracuje w środowisku domowym osoby chorej i niesamodzielnej, szpitalach, klinikach, uzdrowiskach, domach pomocy społecznej, stowarzyszeniach i fundacjach udzielających się  na rzecz osób  niepełnosprawnych. 

Niewątpliwym atutem jest możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług higieniczno- pielęgnacyjnych

Druki do pobrania

  1. wniosek o przyjęcie do internatu - słuchacza ZCKZiU
  2. podstawowe informacje o słuchaczu i wymaganych dokumentach
  3. wniosek o przyjęcie do szkoły.docx

Projekt Zaopiekowani

Przy współpracy z DPS "Dom Kombatanta" przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie możliwy jest udział w projekcie „Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin”