„Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin”

W imieniu p. Adama Ciemniaka, dyrektora DPS „Dom Kombatanta” przy ul. Kruczej 17  w Szczecinie informujemy o starcie projektu „Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin” realizowanego przez Gminę Miasto Szczecin w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020.


Jednym z realizatorów projektu ze strony Gminy Miasta Szczecin jest Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie, realizujący trzy zadania:

Zadanie 5. Centrum wsparcia opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych z powodu chorób otępiennych „Niezapominajka” w Szczecinie - Opieka wytchnieniowa,

Zadanie 6. Centrum wsparcia opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych z powodu chorób otępiennych „Niezapominajka” w Szczecinie - Usługi konsultacyjno-doradczo-szkoleniowe,

Zadanie 11. Wypożyczalnia sprzętu wspomagającego i sprzętu pielęgnacyjnego w Szczecinie.

Obecnie prowadzimy nabór Uczestników do dwóch zadań projektu (Zad. 6 i Zad. 11)

Osoby zainteresowane proszę kontaktować się bezpośrednio z Panią Małgorzatą Witko - konsultantką Centrum Wsparcia „Niezapominajka”

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "DOM KOMBATANTA"
im. gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza

ul. Krucza 17, 71-747 Szczecin 

tel. 91 455-72-10  

e-mail: sekretariat@dpskrucza.szczecin.pl

Plik do pobrania: 

Projekt Zaopiekowani