Opiekun Osoby Starszej

Czas trwania nauki

2 lata  (4 semestry)

Informacja o zawodzie

Opiekun osoby starszej świadczy usługi opiekuńczo – wspierające. Rozpoznaje potrzeby psychofizyczne osoby starszej oraz określa ich regulację funkcjonalną.

Pielęgnuje oraz dba o zdrowie, higienę osobistą ludzi chorych i niesamodzielnych (mycie, kąpanie, czesanie, golenie, ubieranie, słanie łóżka i zmiana pościeli oraz bielizny osobistej osobie unieruchomionej w łóżku) oraz prowadzi najprostsze ćwiczenia rehabilitacyjne konsultowane z lekarzem.

Miejsce pracy

Domy pomocy społecznej, Dzienne domy wsparcia środowiskowego, instytucje działające na rzecz osób starszych, oddziały szpitalne w tym w szczególności rehabilitacji leczniczej, geriatrycznej, Hospicja,Zakłady opiekuńczo-lecznicze, Zakłady opiekuńczo- pielęgnacyjne.

Druki do pobrania

  1. wniosek o przyjęcie do internatu - słuchacza ZCKZiU
  2. podstawowe informacje o słuchaczu i wymaganych dokumentach
  3. wniosek o przyjęcie do szkoły.docx