Zawieszenie zajęć, nauczanie zdalne

Szanowni Państwo, Słuchacze ZCKZiU w Szczecinie

Organizacji pracy CENTRUM  w  związku z zawieszeniem prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych  w terminie  od 16 do 25.03.br uległa zmianie. 

MEN przedłuża okres pracy zdalnej słuchaczy i nauczycieli  do  26 kwietnia 2020 r.

Dyrektor ZCKZiU w Szczecinie