Zaproszenie na spotkanie jubileuszowe w dn. 24 maja 2023

ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA

ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO w SZCZECINIE

ZAPROSZENIE

Dyrektor, Grono Pedagogiczne ZCKZiU w Szczecinie 

mają zaszczyt zaprosić słuchaczy,

absolwentów, przyjaciół  szkoły na Jubileuszowe spotkanie

70-lecie za nami - z przeszłości w przyszłość,

które odbędzie się w dniu

24 maja 2023 r. o godz.12.00

w Audytorium ZUT 

im. prof. Stanisława Skoczowskiego

ul. 26 kwietnia 10 w Szczecinie.