Wolne miejsca w Internacie

Szanowni Państwo, 

informujemy, że prowadzona jest rekrutacja  na wolne miejsca do naszego Internatu. 

Na stronie internetowej szkoły w zakładce „INTERNAT”,uzyskacie Państwo szczegółowe informacje dotyczące harmonogramu czy też kryteriów naboru.

Przypominamy, że uprawnionymi do korzystania z internatu są:

a)    słuchacze Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie kształcący się w systemie dziennym,

b)   uczniowie innych szkół kształcący się w systemie dziennym,

c)    słuchacze Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie kształcący się w systemie wieczorowym lub zaocznym - w przypadku wolnych miejsc w internacie,

d)   absolwenci Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

w Szczecinie przystępujący do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe /egzaminów zawodowych - w przypadku wolnych miejsc w internacie.

Zainteresowanych prosimy o elektroniczne wypełnienie wniosku rekrutacyjnego wraz z wymaganymi załącznikami i przesłanie na adres Sekretariatu Szkoły, bądź osobiste złożenie wniosku w godzinach pracy Sekretariatu.

mgr Iwona Mandryk

Dyrektor