Wiadomość telegraficzna Dyrektora Szkoły do Pracowników ZCKZiU w Szczecinie

Szanowni Państwo,  

z okazji Dnia Edukacji Narodowej dziękuję za trud podejmowanej na co dzień pięknej pracy w roli Nauczyciela.

Życzę, aby aktywna i twórcza postawa znajdowała uznanie w oczach naszych słuchaczy oraz była źródłem osobistej satysfakcji.

Z okazji Naszego Święta życzę także takich myśli i marzeń, które dają się urzeczywistnić, pięknych i szlachetnych pomysłów, które podszeptuje serce, cierpliwości i wytrwałości, aby służba nauczycielska  zrodziła wiele szlachetnych owoców.

Dziękuję Państwu za zaangażowanie, zapał, gotowość do podejmowania nowych wyzwań, za nieustającą otwartość na odkrywanie uczniowskich pasji.

Wszystkim Pracownikom Szkoły dziękuję za wkład w rozwój placówki i życzę radości z uczestniczenia w tworzeniu jej przyszłości.

W tym szczególnym dniu składam również emerytowanym Nauczycielom i Pracownikom Szkoły najserdeczniejsze życzenia radości bliskiej sercu, optymizmu i realizacji tego, na co w czasie aktywnej pracy zawodowej zawsze brakowało czasu….

Dyrektor ZCKZiU w Szczecinie