Warsztaty z przedstawicielką Fundacji "Razem Zmieniamy Świat"

W ramach Ogólnopolskiego Programu "Damy Radę", przygotowanego przez profesjonalistów instytucji długoterminowej opieki zdrowotnej, odbyły się

Celem warsztatów było przekazanie specjalistycznej wiedzy: Jak opiekować się osobą przewlekle chorą i niesamodzielną w środowisku domowym.

Spotkanie kierowane było do Opiekunów medycznych i Asystentów osoby niepełnosprawnej wraz z nauczycielami.

Swoją obecnością zaszczyciła nas także Pani Dyrektor Iwona Mandryk.