Warsztaty dobrych praktyk i wymiany doświadczeń

W dniu 26 listopada Słuchacze w zawodach Asystent osoby niepełnosprawnej i Terapeuta zajęciowy wraz z nauczycielką mgr Anną Frankowską, wzięli udział w warsztatach dobrych praktyk i wymiany doświadczeń, zorganizowanych przez Fundację Velo Horyzonty Możliwości oraz Fundację Aktywnej Rehabilitacji pod patronatem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

Mieli okazję zapoznać się ze sprzętem wspomagającym, ortopedycznym i rehabilitacyjnym dla osób niepełnosprawnych. Otrzymali cały wachlarz informacji w zakresie świadczonych usług medycznych i prawnych względem osób chorych i niesamodzielnych. To cenna wiedza i doświadczenie niezbędne w przyszłej pracy zawodowej naszych Słuchaczy.