Uroczystość wręczenia indeksów

W minionym tygodniu w naszej szkole odbyły się Uroczystości wręczenia indeksów słuchaczom Klas I, wszystkich kierunków kształcenia.

Dyrektor Iwona Mandryk przyjęła ślubowanie Słuchaczy oraz złożyła im gratulacje, dotyczące wyboru kształcenia w zawodzie, którego misją jest służba wobec drugiego człowieka.

Życzyła im satysfakcji ze zdobywania wiedzy i umiejętności oraz czerpania z nich radości.

Wytrwałości w podążaniu do zdobywania kwalifikacji zawodowych, które będą przepustką do wykonywania wymarzonej pracy zawodowej.