Terapeuta Zajęciowy

Czas trwania nauki

2 lata (4 semestry)

Informacje o zawodzie

Terapeuta zajęciowy wykonuje usługi w zakresie terapii zajęciowej i aktywizuje osoby chore i niesamodzielne w różnych okresach ich życia. Wspiera i aktywizuje osoby chore i niesamodzielne w procesie kompleksowej rehabilitacji poprawiając funkcjonowanie bio-psycho-społeczne  jednostki.Prowadzi terapie zajęciową wykorzystując elementy sztuki, muzyki, plastyki.

Wspiera poprzez psychoterapię elementarną, ergo terapię i zajęcia socjoterapeutyczne. Rozwija zainteresowania działaniami biblioterapeutycznymi, prowadzi terapie manualną i elementy kinezyterapii.

Miejsce pracy

W oddziałach szpitalnych, w tym w szczególności: rehabilitacji leczniczej, ortopedycznych, neurologicznych, geriatrycznych, dziecięcych, psychiatrycznych, psychiatrycznych oddziałach dziennych, sanatoriach, warsztatach terapii zajęciowej, zakładach pomocy społecznej, dziennych domach pomocy społecznej, klubach seniora, środowiskowych domach pomocy społecznej, świetlicach terapeutycznych, hospicjach, zakładach opiekuńczo-leczniczych, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, szkołach specjalnych oraz w ośrodkach wczesnego wspomagania rozwoju.

Druki do pobrania

  1. podanie do internatu 2019-2020.doc
  2. podstawowe informacje o uczniu.doc
  3. wniosek o przyjęcie do szkoły.docx