Technik Elektroradiolog Zawód Pełen Możliwości!

JEDEN ZAWÓD A JAK WIELE MOŻLIWOŚCI!

Prezentujemy Państwu zawód Technika Elektroradiologa,którego kształcenie możecie rozpocząć już od WRZEŚNIA 2022 roku.

Technik elektroradiolog  wykonuje usługi medyczne w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii. Prowadzi dokumentację medyczną dotyczącą wykonywanych badań.

Samodzielnie  przygotowuje stanowisko pracy oraz sprzęt i aparaturę medyczną do planowanych badań diagnostycznych lub zabiegów terapeutycznych. Prowadzi dokumentację badań diagnostycznych i zabiegów terapeutycznych.

WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI  NIEZBĘDNE DO WYKONYWANIA TEGO ZAWODU,ZDOBĘDZIESZ UCZĄC SIĘ W NASZEJ SZKOLE.

DZIĘKI TEMU PRZYGOTUJESZ SIĘ DO PRACY W POSZUKIWANYM NA RYNKU PRACY ZAWODZIE

JEŚLI JESTEŚ ZAINTERESOWANY NAUKĄ W NASZEJ SZKOLE WYŚLIJ FORMULARZ LUB ZGŁOŚ SIĘ W SEKRETARIACIE SZKOŁY