Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie


Informacje o naborze kandydatów do szkoły można uzyskać pod numerem telefonu 📞 91 45 41 761 w dniach poniedziałek - sobota w godzinach od 8:00 do 18:00.