Spotkania organizacyjne inaugurujące rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

Terminy spotkań, poszczególnych klas, inaugurujących Nowy Rok Szkolny 2023/2024

Poniedziałek 4 września 2023,  godzina 11:00

Technik farmaceutyczny 

Klasa II

Technik elektroradiolog

Klasa II

Technik elektroradiolog

Klasa III

Poniedziałek 4 września 2023,  godzina 16:00

Technik dentystyczny

Klasa I

Technik elektroradiolog

Klasa I

Terapeuta zajęciowy 

Klasa I sem IIa

Opiekun medyczny 

Klasa II B

Opiekun medyczny 

Klasa II C

Czwartek 7 września 2023,  godzina 16:00

Technik masażysta

Klasa I

Opiekun medyczny 

Klasa I

Opiekunka dziecięca 

Klasa I

Technik sterylizacji medycznej

Klasa I

Podolog , Technik usług kosmetycznych 

Klasa I

Technik masażysta 

Klasa IIa

Technik masażysta 

Klasa II

Technik usług kosmetycznych 

Klasa II

Terapeuta zajęciowy 

Klasa I