Silvoterapia i dogoterapia, przywitanie wiosny przez młodzież ZCKZiU

Słuchacze Terapii zajęciowej witają Wiosnę.

A to krokusy z bibuły-krepiny, wykonane przez słuchaczy w ramach zajęć Arteterapii, w pracowni terapii zajęciowej.