Projekt "Razem dla Młodzieży"

Zachodniopomorskie CKZiU w Szczecinie
 realizuje projekt dofinansowany 
z Funduszy Europejskich

„Razem dla młodzieży”

Celem projektu jest wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych w pozaszkolnych  formach kształcenia zawodowego oraz wzrost efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do wymogów regionalnego rynku pracy zwiększające szanse na zatrudnienie.


Dofinansowanie projektu z UE:    1 362 420,04  PLN

dla realizatora  ZCKZiU w Szczecinie : 752 088,62 PLN

Pracownia szkolna została doposażona w ramach projektu „Razem dla młodzieży”

Cel projektu:   

Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego oraz wzrost efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do wymogów regionalnego rynku pracy zwiększające szanse na zatrudnienie.

Numer projektu:    RPZP.08.06.00-IP.02-32-K61/20