Poszukiwani Animatorzy do projektu "SZOWES-OWES"

Drodzy słuchacze i uczniowie ZCKZiU w Szczecinie.

W ramach działalności Samorządu Słuchaczy naszego Centrum w porozumieniu z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej  w Szczecinie, zapraszam wszystkich zainteresowanych do udziału w WOLONTARIACIE realizowanym w projekcie „SZOWES-OWES” w regionie szczecińskim.

Wolontariusz, podejmując współpracę jako Animator Lokalny wspiera lokalne inicjatywy i działania mające na celu: planowanie i organizowanie pracy opiekuńczej na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, organizowanie działań zapewniających integrację ze społecznością lokalną, promowanie różnych form spędzania czasu wolnego itp.

Mając na uwadze ideę wolontariatu, u podstaw której stoi dobrowolne i bezpłatne wykonywanie czynności, a także charytatywny, pomocniczy i uzupełniający charakter wykonywanych świadczeń, będzie to z pewnością cenne doświadczenie niezbędne w przyszłej pracy zawodowej  w  zawodach medyczno-społeczno - usługowych.

 

Osoby zainteresowane proszę o przesłanie informacji:

Imię i nazwisko,

adres zamieszkania, 

pesel,

numer telefonu.

na adres email annaonyx@wp.pl

lub pod nr Tel:  66 36 45 481  do dnia 15 listopada 2020r. 

                                                                        Z nadzieją na współpracę

                                                             Opiekun Samorządu Słuchaczy ZCKZiU

                                                                          mgr Anna Frankowska