Podziękowanie dla wszystkich zaangażowanych w walkę o nasze zdrowie

Kiedy cała Polska, w symboliczny sposób, rozbrzmiewa oklaskami wdzięczności dla lekarzy i pracowników całego personelu medycznego, Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie także wyraża swoje podziękowanie: za odwagę i trud, poświęcenie i zaangażowanie, za walkę o nasze zdrowie.

Dziękujemy i wspieramy!