Opiekun w Domu Pomocy Społecznej

2 lata ( 4 semestry)

Informacja o zawodzie

Opiekun osoby starszej świadczy usługi opiekuńczo – wspierające. Rozpoznaje potrzeby psychofizyczne osoby starszej oraz określa ich regulację funkcjonalną. Pielęgnuje oraz dba o zdrowie, higienę osobistą ludzi chorych i niesamodzielnych (mycie, kąpanie, czesanie, golenie, ubieranie,słanie łóżka i zmiana pościeli oraz bielizny osobistej osobie unieruchomionej w łóżku) oraz prowadzi najprostsze ćwiczenia rehabilitacyjne konsultowane z lekarzem.

Miejsce pracy

Domy pomocy społecznej, Dzienne domy wsparcia środowiskowego, instytucje działające na rzecz osób starszych, oddziały szpitalne w tym w szczególności rehabilitacji leczniczej, geriatrycznej, Hospicja,Zakłady opiekuńczo-lecznicze, Zakłady opiekuńczo- pielęgnacyjne.

Druki do pobrania

podanie do internatu 2019-2020.doc

podstawowe informacje o uczniu.doc

wniosek o przyjęcie do szkoły.docx