Oferta pracy dla absolwentów w zawodzie "Opiekun Medyczny"

Jeżeli jesteś absolwentem w zawodzie opiekun medyczny i masz nowe kwalifikacje zawodowe MED. 14 Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej (egzamin styczeń 2023, czerwiec 2023) to Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie aplikuje do podjęcia pracy w nowo powstałym ZOL (Zakład Opiekuńczo-Leczniczy) udzielający całodobowych świadczeń zdrowotnych, obejmujących leczenie, pielęgnację i rehabilitację pacjentów).

Zgłoś się zanim ktoś zajmie Twoje miejsce!!!

Wszelkich informacji udzielają Panie Naczelne Pielęgniarki dr Maria Smalec i dr Sylwia Sołowiej

oraz kierowniczka szkolenia praktycznego Bożena Kurowska z ZCKZiU w Szczecinie