Komunikat Dyrektora Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie

Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne z ryzykiem zachorowania na COVID – 19, Dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie informuje, że:

1. Zespół Kierowniczy na bieżąco monitoruje sytuację epidemiologiczną w kraju i stosuje się do decyzji oraz zaleceń odpowiednich służb

2. Wojewódzka Szkoła Policealna w Szczecinie i placówka WCKU w Szczecinie jest w znacznym stopniu przygotowana do podjęcia kształcenia słuchaczy szkoły i kursantów kursu kwalifikacyjnego w zawodzie Opiekun Medyczny w trybie on-line poprzez e-maile klasowe;

3. W przypadku odwołania zajęć szkolnych słuchacze zostaną poinformowani o podjętych działaniach;

4. W budynkach szkolnych i Internacie szkoły zostały zamontowane dozowniki z płynem dezynfekującym – stosuj środek dezynfekujący zgodnie z instrukcją przed wyjściem z budynku i po wejściu do budynku;

5. W pracowniach szkolnych i toaletach szkolnych wywieszono w widocznym miejscu instrukcję dotyczącą mycia rąk i zasad higieny. Wskazano nauczycielom dopilnowanie słuchaczy w zakresie przestrzegania zasad mycia i dezynfekcji rąk.

6. Aktualnie kształcenie w szkole i na kursie kwalifikacyjnym Opiekuna Medycznego jest prowadzone w trybie normalnym.