Informacja od Dyrektora ZCKZiU w Szczecinie

Szanowni Nauczyciele i Słuchacze

Dyrektor ZCKZiU w Szczecinie informuje, że zgodnie z komunikatem Departamentu Informacji i Promocji Ministerstwa Edukacji Narodowej od poniedziałku 9 listopada br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne do 29 listopada br. dla słuchaczy szkół ponadpodstawowych i form pozaszkolnych (kursowych). 

Oznacza to, że słuchacze wszystkich klas, a także kursanci form pozaszkolnych prowadzonych przez ZCKZiU w Szczecinie – do 29 listopada br. będą uczyć się wyłącznie w trybie zdalnym.

Informuję ponadto, że w przypadku zajęć z zakresu kształcenia zawodowego organizowanych w formie zajęć praktycznych prowadzi się je z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wyłącznie w zakresie, w jakim z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem tych metod i technik. 

Jednocześnie wprowadzam możliwość przywrócenia części zajęć praktycznych dla słuchaczy ostatnich semestrów – KL.III Technika Dentystycznego i KL. III Technika Elektroradiologii, którzy w zimowej sesji egzaminacyjnej (styczeń-luty 2021 r.) będą zdawali końcowy egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie/egzamin zawodowy.

Zajęcia byłyby realizowane w mniejszych grupach, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godz. w tygodniu.

Pozostałe zajęcia praktyczne powinny zostać uzupełnione w późniejszym terminie.

Praktyki zawodowe zaplanowane do realizacji w okresie całkowitego ograniczenia realizowane są zdalnie –w formie projektu edukacyjnego lub wirtualnego przedsiębiorstwa. Mogą być one także zaliczone na podstawie dotychczasowego doświadczenia zawodowego, bądź zrealizowanego wcześniej wolontariatu lub stażu zawodowego.

Szczegółowy harmonogram zajęć w terminie 09.11.2020r. - 29.11.2020r.

praktyczna nauka zawodu- zajęcia stacjonarne w szkole,

przedmioty w kształceniu teoretycznym – zdalnie