Informacja dla absolwentów sesji styczeń-luty 2020

INFORMACJA dla absolwentów  SESJI STYCZEŃ-LUTY 2020 

W dniach 16-25.03.2020 r. ZCKZiU wstrzymało działalność.

Świadectwa, dyplomy, suplementy oraz informacje o wynikach w formie dokumentów zostaną przekazane zdającym w terminie ustalonym przez dyrektorów szkół po wznowieniu zajęć dydaktycznych w placówkach oświatowych.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje, że nie wcześniej niż od dnia 20 marca 2020 r. będą dostępne w formie elektronicznej informacje o wynikach dla zdających egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2020 r.

Informacje będą dostępne:

dla przystępujących do egzaminu w kwalifikacjach jednoliterowych 

- pod adresem https://uczniowie.oke.poznan.pl

dla przystępujących do egzaminu w kwalifikacjach dwuliterowych 

- pod adresem https://poznan.epkz.cke.edu.pl

Dostęp do wyników (login i hasło) można uzyskać:

dla przystępujących do egzaminu w kwalifikacjach jednoliterowych – od dyrektora szkoły lub ośrodka prowadzącego KKZ - dla zdających którzy składali deklaracje w szkołach macierzystych lub w ośrodkach,

dla przystępujących do egzaminu w kwalifikacjach dwuliterowych - od dyrektora szkoły lub ośrodka prowadzącego KKZ - dla zdających którzy składali deklaracje w szkołach macierzystych lub w ośrodkach.


Zdający otrzymają także informację o wynikach SMS-em lub e-mailem jeżeli nr telefonu lub  adres poczty elektronicznej zostały podane w deklaracji i wprowadzone do systemu przez szkołę.