Inauguracja roku szkolnego oraz wręczenie indeksów

W dniu 23 października odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego oraz wręczenie indeksów słuchaczom Asystent osoby niepełnosprawnej.

Wręczenia indeksów dokonała Pani Dyrektor Iwona Mandryk wraz z opiekunem roku mgr Anna Frankowska.

Słuchacze złożyli ślubowanie na Godło Rzeczypospolitej Polskiej, ślubując godnie i rzetelnie wypełniać swoją misję w zawodzie AON.

Na uroczystości była obecna również Pani Bożena Kurowska Kierownik PNZ, która pogratulowała słuchaczom odebrania indeksów.

Uroczystość uświetnił skromny poczęstunek.