Antybiotykoterapia pod lupą farmaceuty - webinaria edukacyjne

18 listopada Europa obchodzi Dzień Wiedzy o Antybiotykach (EDWA, ang. European Antibiotic Awareness Day). Został on ustanowiony w 2008 roku przez Komisję Europejską na wniosek Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób.

W Polsce organizacją Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach i propagowaniem jego celów zajmuje się Narodowy Instytut Leków, w ramach programu zdrowotnego Ministerstwa Zdrowia pod nazwą  „Narodowy Program Ochrony Antybiotyków na lata 2016-2020”.

Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach jest coroczną inicjatywą w zakresie zdrowia publicznego, której celem jest przekazywanie wiedzy i podnoszenie świadomości w zakresie oporności na antybiotyki oraz racjonalnego ich stosowania zgodnie z Evidence-based medicine.

Sytuacja epidemiczna związana z COVID-19 zmieniła rzeczywistość, ale i otworzyła przed Nami nowe wyzwania.  Dlatego też  Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji z Oddziałem w Szczecinie, które reprezentuje Pani Patrycja Cyraniak, w dniach 2-8.11.2020 r. przeniosło ogólnopolską akcję edukacyjną dla uczniów pt: "Antybiotykoterapia pod lupą farmaceuty" do świata wirtualnego.