Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie


Podolog

Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry)