Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie


Dyrektor, Grono Pedagogiczne ZCKZiU w Szczecinie
mają zaszczyt zaprosić słuchaczy, absolwentów, przyjaciół szkoły
na Jubileuszowe spotkanie 70-lecie za nami - z przeszłości w przyszłość,
które odbędzie się w dniu 24 maja 2023 r. o godz.12.00 w Audytorium ZUT
im. prof. Stanisława Skoczowskiego ul. 26 kwietnia 10 w Szczecinie.