Terapeuta Zajęciowy

Czas trwania nauki

2 lata (4 semestry)

Informacje o zawodzie

Terapeuta zajęciowy wykonuje usługi w zakresie terapii zajęciowej i aktywizuje osoby chore i niesamodzielne w różnych okresach ich życia. Wspiera i aktywizuje osoby chore i niesamodzielne w procesie kompleksowej rehabilitacji poprawiając funkcjonowanie bio-psycho-społeczne  jednostki.Prowadzi terapie zajęciową wykorzystując elementy sztuki, muzyki, plastyki.

Wspiera poprzez psychoterapię elementarną, ergo terapię i zajęcia socjoterapeutyczne. Rozwija zainteresowania działaniami biblioterapeutycznymi, prowadzi terapie manualną i elementy kinezyterapii.

Miejsce pracy

W oddziałach szpitalnych, w tym w szczególności: rehabilitacji leczniczej, ortopedycznych, neurologicznych, geriatrycznych, dziecięcych, psychiatrycznych, psychiatrycznych oddziałach dziennych, sanatoriach, warsztatach terapii zajęciowej, zakładach pomocy społecznej, dziennych domach pomocy społecznej, klubach seniora, środowiskowych domach pomocy społecznej, świetlicach terapeutycznych, hospicjach, zakładach opiekuńczo-leczniczych, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, szkołach specjalnych oraz w ośrodkach wczesnego wspomagania rozwoju.

Druki do pobrania

  1. wniosek o przyjęcie do internatu - słuchacza ZCKZiU
  2. podstawowe informacje o słuchaczu i wymaganych dokumentach
  3. wniosek o przyjęcie do szkoły.docx

Projekt Zaopiekowani

Przy współpracy z DPS "Dom Kombatanta" przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie możliwy jest udział w projekcie „Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin”