Opiekunka Środowiskowa

Czas trwania nauki

1 rok ( 2 semestry)

Informacja o zawodzie

Opiekunka Środowiskowa niesie pomoc i świadczenie usług opiekuńczych osobom przewlekle chorym, samotnym i niesamodzielnym, które nie mają dostatecznego wsparcia ze strony rodziny lub innych osób z otoczenia.

Pomaga osobom w codziennych czynnościach domowych np. robienie zakupów, sprzątaniu, gotowaniu, praniu, a także karmieniu tych osób.

Pielęgnuje oraz dba o zdrowie, higienę osobistą osób chorych i niesamodzielnych poprzez wykonywanie takich czynności jak mycie, kąpanie, czesanie, golenie, ubieranie, dozowanie lekarstw, zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń, słanie łóżka i zmiany pościeli.

Zadaniem Opiekunki Środowiskowej jest również w miarę możliwości zapewnienie podopiecznemu kontaktu z otoczeniem, mobilizowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego i rozwijania swoich zainteresowań.

Miejsce pracy

Domy pomocy społecznej, dzienne Domy wsparcia środowiskowego, instytucje działające na rzecz osób starszych, Hospicja, Ośrodki pomocy rodzinie.

Występuje możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług opiekuńczych.

Druki do pobrania

  1. wniosek o przyjęcie do internatu - słuchacza ZCKZiU
  2. podstawowe informacje o słuchaczu i wymaganych dokumentach
  3. wniosek o przyjęcie do szkoły.docx