Opiekun Medyczny [kurs]

Czas trwania nauki

1 rok (2 semestry)

Informacje o zawodzie

Opiekun medyczny świadczy usługi w zakresie opieki nad osobą chorą i niesamodzielną, pomaga choremu w adaptacji do warunków życia w szpitalu oraz do  zmian związanych z przewlekłą chorobą lub starością.

Udziela wsparcia emocjonalnego, pomaga komunikować się z rodziną, zespołem opiekuńczym i terapeutycznym oraz innymi pacjentami.

Miejsce pracy

Opiekun medyczny pracuje w środowisku domowym osoby chorej i niesamodzielnej, szpitalach, klinikach, uzdrowiskach, domach pomocy społecznej, stowarzyszeniach i fundacjach udzielających się  na rzecz osób  niepełnosprawnych. 

Niewątpliwym atutem jest możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług higieniczno- pielęgnacyjnych

Druki do pobrania

  1. podanie do internatu 2019-2020.doc
  2. podstawowe informacje o uczniu i wymaganych dokumentach
  3. wniosek o przyjęcie do szkoły.docx