Informacja dla Absolwentów sesji egzaminacyjnej Styczeń- Luty 2019

Odbiór dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w Sekretariacie szkoły w dniu 29 marca 2019 roku od godziny 12.00